Nosaltres

Amics de Mumbai som una associació de Barcelona formada per voluntàries

que col·laborem en projectes

de cooperació internacional amb una ONG local de Mumbai, el CCDT.

Cooperació internacional

Voluntariat

a l'Índia

Amics de Mumbai té projectes tant a Catalunya com a l'Índia

EL 100% DE LES DONACIONS ES DESTINEN A L'ÍNDIA